Penolakan Murid Hikmatul Iman atas Fatwa “Ruqyah Syirik” dari Gurunya, Dicky Zainal Arifin


Mukjizat/Karomah/Maunah -- Hikmatul Iman Kuningan
Mukjizat/Karomah/Maunah — Hikmatul Iman Kuningan

Sumber: http://hi-kuningan.blogspot.com/2012/12/mukjizatkaromahmaunah.html

Pengantar Admin HIW

Tulisan dari salah satu murid Hikmatul Iman Kuningan ini menunjukkan bahwa tidak semua murid taqlid buta pada fatwa ngawur guru mereka. Penulis artikel menunjukkan beberapa hadits tentang ruqyah dan menyatakan pendapatnya bahwa fatwa Kang Dicky tentang syiriknya ruqyah perlu dikoreksi.

Saya PRIBADI berpendapat tulisan KD ttg Ruqyah perlu diperbaiki.
Beliau hanya memakai satu hadist saja TANPA MELIHAT HADIST YG LAIN DAN PERBUATAN SAHABAT YG MENJADI BAYAN/ PENJELAS dr hadist tsb.

Insya Allah cahaya kebenaran tidak akan tertutupi oleh fatwa ngawur tanpa ilmu. Hanya diperlukan kemauan untuk mengkaji ilmu dari sumber yang benar untuk menyadari kesalahan fatwa syiriknya ruqyah dari Kang Dicky.

MUKJIZAT/KAROMAH/MAUNAH

DALIL TTG MUKJIZAT/KAROMAH/MAUNAH:

ALLAH MEMBERIKAN HIKMAH KEPADA SIAPA YANG DIKEHENDAKI – NYA . DAN BARANGSIAPA YANG DIBERI HIKMAH , SUNGGUH TELAH DIBERI KEBAJIKAN YANG BANYAK . DAN TAK ADA DAPAT MENGAMBIL PELAJARAN KECUALI ORANG – ORANG YANG BERAKAL .
(QS: Al-Baqarah [2]: 269)

BACALAH , DAN TUHANMULAH YANG PALING PEMURAH . YANG MENGAJAR ( MANUSIA ) DENGAN PERANTARAAN KALAM . DIA MENGAJARKAN KEPADA MANUSIA APA YANG TIDAK DIKETAHUINYA (QS: Al-`Alaq [96]:3-5

DAN DEMIKIANLAH KAMI TELAH MENURUNKAN AL – QURAN YANG MERUPAKAN AYAT – AYAT YANG NYATA ; DAN BAHWASANYA ALLAH MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA SIAPA YANG DIA KEHENDAKI
(QS:Al-Hajj [22]:16)

ILMU MAUNAH ITU BERPROSES:

>TANDA2 ORANG BERAKAL =è BERPIKIRMEMIKIRKAN ALAM SEMESTA & PROSES SEGALA SESUATU (TERMASUK MAUNAH)<

“SESUNGGUHNYA TUHAN KAMU IALAH ALLAH YANG TELAH MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI DALAM ENAM MASA , LALU DIA BERSEMAYAM DI ATAS ARASY . DIA MENUTUPKAN MALAM KEPADA SIANG YANG MENGIKUTINYA DENGAN CEPAT , DAN ( DICIPTA – NYA PULA ) MATAHARI , BULAN DAN BINTANG – BINTANG ( MASING – MASING ) TUNDUK KEPADA PERINTAH – NYA . INGATLAH , MENCIPTAKAN DAN MEMERINTAH HANYALAH HAK ALLAH , MAHA SUCI ALLAH , TUHAN SEMESTA ALAM.” (QS: Al-A`raf [7]:54)

“SESUNGGUHNYA TUHAN KAMU IALAH ALLAH YANG MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI DALAM ENAM MASA , KEMUDIAN DIA BERSEMAYAM DI ATAS ARASY UNTUK MENGATUR SEGALA ATURAN. TIADA SEORANGPUN YANG AKAN MEMBERI SYAFAAT KECUALI SESUDAH ADA KEIZINAN – NYA . ( DZAT ) YANG DEMIKIAN ITULAH ALLAH , TUHAN KAMU , MAKA SEMBAHLAH DIA. MAKA APAKAH KAMU TIDAK MENGAMBIL PELAJARAN ?” (QS: YUNUS [10]:3)

Dasar2 pengobatan modern (harus menganalisa):
1303 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak ada penyakit yang berjangkit, tidak ada larangan atau pantang pada bulan Safar dan tidak ada kecelakaan yang ditandai oleh suara burung malam. Kemudian seorang desa bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana dengan unta yang berada di padang, yang bergerak bebas bersih laksana kijang, kemudian didatangi oleh unta berkudis dan setelah bergaul, maka kesemua unta tersebut berkudis? Rasulullah s.a.w bersabda: Siapakah yang menjangkitkan kudis kepada unta yang pertama?

Ttg dukun:
1307 Hadis Aisyah r.a katanya: Aku pernah bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya beberapa orang dukun pernah menceritakan sesuatu kepada kami dan kami rasa apa yang mereka ceritakan itu benar. Rasulullah s.a.w bersabda: Kalimat yang benar itu memang sengaja diambil dengan cepat oleh jin lalu dilemparkan ke telinga walinya, tetapi di dalamnya sudah ditokok tambah dengan seratus kedustaan

Saya PRIBADI berpendapat tulisan KD ttg Ruqyah perlu diperbaiki.
Beliau hanya memakai satu hadist saja TANPA MELIHAT HADIST YG LAIN DAN PERBUATAN SAHABAT YG MENJADI BAYAN/ PENJELAS dr hadist tsb.
Hadist yg dipakai oleh KD hanya satu yaitu

hadist Abu Daud no 3288, Ibnu majah no. 3530.
IBNU MAS'UD RA YANG MENUTURKAN: "AKU MENDENGAR RASULULLAH SAW BERSABDA: "SESUNGGUHNYA RUQYAH, TAMIMAH DAN TIWALAH ADALAH SYIRIK." (HR AHMAD DAN ABU DAUD)
RUQYAH: ANTUM SUDAH TAHU DEFINISINYA KAN…
TAMIMAH: SESUATU YANG DIKALUNGKAN KE LEHER ANAK-ANAK UNTUK MENANGKAL PENYAKIT 'AIN. ADA ULAMA SALAF YANG MEMBOLEHKAN JK YANG DIKALUNGKAN BERASAL DARI AYAT QURAN, TP ADA JUGA YANG MELARANGNYA, SPT IBNU MAS'UD
TIWALAH: SESUATU YANG DIBUAT DENGAN ANGGAPAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT MENJADIKAN ISTRI MENCINTAI SUAMINYA ATAU SUAMI MENCINTAI ISTRINYA.

Lihat hadist MUSLIM no. 2201 (Jampi dgn tdk ada syirik adalah HALAL.)

Lihat hadist BUKHORI no. 5736 (jampi thd luka sengatan)

Lihat hadist BUKHORI no. 5745 (jampi thd luka)

Lihat hadist BUKHORI no. 5765 (jampi thd sihir dan gangguan jin)

Lihat hadist Imam Malik Al Muwatho no 2/ 951 (jampi utk menghilangkan sihir Yahudi)

Lihat hadist Bukhori no. 2197 ( jampi thd wanita yg diganggu jin).
1289 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah menyuruhnya supaya membaca jampi untuk mengelak dari penyakit mata

1290 Diriwayatkan daripada Ummu Salamah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda kepada Jariyah yang berada di rumah Ummu Salamah isteri Nabi s.a.w. Yang dilihat oleh baginda memiliki warna wajah yang lain daripada yang lain dan bersabda: Beliau terkena sakit akibat buatan orang, maka jampilah beliau

1291 Diriwayatkan daripada Abu Said al-Khudri r.a katanya: Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan Sahabat Rasulullah s.a.w sedang berada dalam perjalanan. Mereka pergi ke salah sebuah kampung Arab dan mereka berharap agar boleh menjadi tetamu kepada penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mahu menerima mereka. Tetapi ada yang bertanya: Apakah ada di antara kamu yang boleh menjampi? Kerana ketua atau penghulu kampung kami terkena sengat. Salah seorang dari para Sahabat menjawab: Ya, ada. Lalu beliau menemui ketua kampung tersebut dan menjampinya dengan surah al-Fatihah. Kemudian ketua kampung tersebut sembuh, maka Sahabat tersebut diberi beberapa ekor kambing. Beliau tidak mahu menerimanya dan mengajukan syarat: Aku akan menyampaikannya kepada Nabi s.a.w, beliau pun pulang menemui Nabi s.a.w dan menyatakan pengalaman tersebut. Beliau berkata: Ya Rasulullah! Demi Allah, aku hanya menjampi dengan surah al-Fatihah. Mendengar kata-kata itu, Rasulullah s.a.w tersenyum dan bersabda: Tahukah engkau, bahawa al-Fatihah itu memang merupakan jampi. Kemudian baginda bersabda lagi: Ambillah pemberian daripada mereka dan pastikan aku mendapatkan bahagian bersama kamu

1283 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah di sihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid bin al-A'sham sehingga Rasulullah s.a.w merasakan seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda. Pada suatu hari atau pada suatu malam Rasulullah s.a.w berdoa dan terus berdoa, kemudiannya bersabda: Wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahawa Allah memberiku pertunjuk mengenai apa yang aku tanyakan kepadaNya? Dua Malaikat telah datang kepadaku. Salah satu di antara keduanya duduk di samping kepalaku, kemudian yang satu lagi duduk dekat kakiku. Malaikat yang berada di samping kepalaku berkata kepada Malaikat yang berada dekat kakiku atau sebaliknya (bercakap-cakap): Apa sakit orang ini? Yang ditanya menjawab: Tersihir. Seorang lagi bertanya: Siapakah yang menyihirnya? Yang satu lagi menjawab: Labid bin al-A'sham Salah seorang bertanya: Di manakah sihir itu ditempatkan? Yang satu lagi menjawab: Pada sikat dan rambut gugur yang berada di sikat serta pundi-pundi yang diperbuat dari kurma jantan. Salah seorang bertanya: Di manakah benda itu diletakkan? Yang satu lagi menjawab: Di dalam telaga Zu Arwan. Aisyah menyambung lagi: Lalu Rasulullah s.a.w pergi ke telaga tersebut bersama beberapa orang Sahabat baginda. Kemudian baginda bersabda: Wahai Aisyah demi Allah, seakan-akan air telaga itu berwarna inai (berwarna kuning kemerah-merahan), kemudian pokok-pokok kurma yang ada di situ bagaikan kepala-kepala syaitan. Aku (Aisyah) bertanya: Ya Rasulullah, Mengapakah engkau tidak membakar saja benda itu? Rasulullah s.a.w menjawab: Tidak. Mengenai diriku, Allah telah berjanji menyembuhkanku dan aku tidak suka membuatkan orang ramai menjadi resah, kerana itulah aku menyuruh menanamnya

1285 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Biasanya apabila ada seorang di antara kami menderita sakit, Rasulullah s.a.w mengusapnya dengan tangan kanan baginda, kemudian baginda membaca: yang bermaksud: Hilangkanlah sakit, wahai tuhan manusia! Berilah penyembuh. Engkaulah Zat yang memberi penyembuh. Tiada penyembuh, kecuali penyembuh dariMu. Penyembuh yang tidak menyiksakan pesakit. Sementara itu, ketika Rasulullah s.a.w menderita sakit dan semakin parah, aku pegang tangan baginda untuk melakukan seperti yang biasa baginda lakukan, namun baginda menarik tangan baginda dari tanganku, kemudian membaca: yang bermaksud: Ya Allah, ampunilah aku dan jadikanlah aku bersama Ar-Rafiqul A'la. Aku bergegas untuk melihat, namun ternyata baginda telah wafat

1286 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada salah seorang anggota keluarga baginda yang sakit, baginda menyemburnya dengan membaca bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika baginda menderita sakit yang menyebabkan baginda wafat, aku juga menyemburkan baginda dan mengusap baginda dengan tangan baginda sendiri, kerana tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya daripada tanganku

1287 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w memberi izin kepada ahli bait dari golongan Ansar untuk menjampi (dengan zikir yang dibenarkan oleh syarak) dari apa saja yang beracun

3 tanggapan untuk “Penolakan Murid Hikmatul Iman atas Fatwa “Ruqyah Syirik” dari Gurunya, Dicky Zainal Arifin”

  1. Saran, kalau mau post tentang pendapat hikmatul iman, ditambahkan juga pendapat HIW, karena jika tidak jadi seolah membenarkan HI..

    1. Artikel di situs ini terbagi dua, data mentah dan kritik. Data mentah tidak kami edit sedikit pun dan kami gunakan sebagai rekaman referensi langsung ke paham HI.

Tulis komentar balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.